Na mělčině (Činohra Divadlo Kalich)

Na mělčině

Autor: Frank Houtappels
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová, Barbora Munzarová, Miroslav Vladyka
 
 
 
 
 
 
 
Není v současné světové dramatice mnoho her, které by nabízely hned tři velké příležitosti pro ženy - herečky. Výborná komedie nizozemského autora takovou hrou je. Disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v ní odvěký příběh běhu času, vnímaný přes model rodiny. Každý z nás dospěje pod ochranou rodičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně a doufal, že je pro svoje děti tím, čím byli rodiče pro něho. Toto odvěké střídání generací přináší pravdy, ale i trpkost, ironii života a humor jako zbraň, díky níž je možné přežít. Život je ovšem velmi zvláštní a najednou se ocitnete tam, kde byste to nejméně čekali. Například v Thajsku…


Zobrazit všechna představení divadla Kalich